Vilkår for bruk

VILKÅR FOR BRUK

 

Les dette nøye før du bruker nettstedet vårt, tjenestene, applikasjonene, widgetene eller sender eller kjøper varer (“Tjenester”). Dette er en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Watch Rapport. Ved å bruke tjenestene aksepterer du alle bestemmelsene i disse bruksvilkårene (og eventuelle tilleggsbetingelser som er innlemmet her) og representerer oss at du er lovlig kompetent til å inngå og godta disse bruksvilkårene. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BRUKSBETINGELSENE, HAR DU IKKE RETTIGHET TIL Å BRUKE NOE AV KLOKKRAPPORTS TJENESTER.

 

I bruksvilkårene som er angitt nedenfor (“Bruksvilkårene”), refererer vilkårene “deg” og “din”, som aktuelt, (i) personen eller personene som sender en klokke eller annen gjenstand eller gjenstander som inneholder gull, platina, sølv, titan, andre edle metaller, edelstener (inkludert men ikke begrenset til diamanter, rubiner, safirer og smaragder), eller en hvilken som helst kombinasjon av disse (heretter referert til som "Merchandise") til Watch Rapport, LLC ("Watch Rapport") for salg til og kjøp av Watch Rapport, (ii) personen eller personene som kjøper en klokke eller annen vare fra Watch Rapport, (hver slik kjøps- eller salgstransaksjon heretter kalt "Transaksjon") eller (iii) personen eller personer som bruker watchrapport.com (siden"). "Vi", "vår" og "oss" refererer til Watch Rapport som etterfølgere og tildeler.

 

Disse bruksvilkårene er bindende for alle Watch Rapport-kunder og skal gjelde for alle forretningsforhold mellom deg og Watch Rapport, inkludert, men ikke begrenset til, din bruk av nettstedet, transaksjonen og andre tjenester som tilbys av Watch Rapport. , inkludert bruk av den online plattformen Shopify som dette nettstedet er vert for. Du gir herved erklæringer og garantier overfor Watch Rapport (uavhengig av om en transaksjon fullbyrdes og om Watch Rapport er kjøper eller selger av varene) og godtar vilkårene, i hvert tilfelle som beskrevet i vilkårene for bruk, ved din bruk av nettstedet og / eller ved å sende varer til eller motta varer fra Watch Rapport.

 

Disse bruksvilkårene inkluderer (I) EN VILKÅRBESTEMMELSE, (II) FRASKRIVELSE AV RETTIGHETER TIL Å BRINGE EN KLASSEHANDLING MOT OSS, OG (III) en frigjøring fra deg av alle krav for skade mot oss som kan oppstå som følge av din bruk av tjenestene. Ved å bruke noen av TJENESTENE, godtar du DISSE BESTEMMELSENE.

 

Betingelser som gjelder kjøp av varer MED WATCH RAPPORT.

 

Følgende vilkår og betingelser regulerer enhver transaksjon knyttet til kjøp, eller forsøk på kjøp, av Merchandise av Watch Rapport.

 

Eierskap til varer.

 

Hvis du prøver å selge varer, erklærer du og garanterer overfor Watch Rapport at (i) du er minst atten (18) år gammel; (ii) du har god og omsettelig tittel på varene; (iii) du har full autoritet til å selge, overføre og formidle varene; (iv) du er den lovlige og rettferdige eieren av alle varer som tilbys å bli solgt til Watch Rapport; (v) du handler på dine egne vegne, og ikke som andres agent eller representant; (vi) Varene selges uten panterett, heftelser, forpliktelser og ugunstige krav av enhver art og beskrivelse overhodet; (vii) du vil IKKE sende inn materialer som inneholder følgende: arsen, beryllium, vismut, kadmium, kvikksølv, nikkel, bly, antimon, selen, tinn, tellur eller andre skadelige stoffer, giftig, eller giftige elementer; (viii) Varene er ikke fra, eller resultatet av, ulovlig aktivitet, inkludert tyveri eller svindel; (ix) enhver transaksjon initiert av deg vil ikke føre til at Watch Rapport bryter med hvitvasking, antiterrorisme eller annen gjeldende stats- eller føderal lov i USA eller annen stat; og (x) Watch Rapport forbeholder seg retten og du godtar herved å gi tilleggsdokumentasjon og / eller informasjon om deg selv og / eller andre varer, inkludert all dokumentasjon eller informasjon som er nødvendig for at Watch Rapport skal overholde lokal, statlig og føderal lov (som inkluderer Se Rapport rapportere alle mottatte varer til de rette myndighetene i henhold til gjeldende lov.)

 

Beskriver varene dine.

 

Du godtar herved at enhver beskrivelse av varene du gir oss, enten det er på oppføringsskjemaet, pakkseddelen som er inkludert i fraktmaterialet eller på annen måte, vil være sant, komplett og nøyaktig når du sender inn en slik beskrivelse til oss. Hvis vi etter eget skjønn fastslår at det er betydelige avvik mellom varene som beskrevet av deg og varene vi mottar, eller hvis ingen beskrivelse av varene var inkludert i pakken du brukte for å sende varene, kan vi suspendere eller avslutte transaksjonen uten varsel til deg. Vi vil ikke reparere eller erstatte noen replikaur selv om skaden oppstod under de vanlige test- og verdsettelsesprosedyrene. Uansett noe i disse bruksvilkårene som er motsatt, i tilfelle vi avslutter transaksjonen fordi varene du har sendt, bestemmes av Watch Rapport, etter eget skjønn, å ha et endret / lemlestet serienummer eller å være en forfalskning eller en kopi, vil vi varsle deg skriftlig (som kan omfatte varsling via e-post, tekstmelding eller andre elektroniske midler) og sender varene dine til deg, på din bekostning, innen 5 virkedager etter at vi mottok leveringsinstruksjonene og betaling derfor (hvis en gyldig konto nummer med den angitte avsenderen er ikke oppgitt); forutsatt at du herved godtar at Watch Rapport kan avhende varene hvis vi ikke mottar fraktinstruksjoner og betaling for alle fraktkostnader fra deg innen 30 dager etter datoen Watch Rapport sender deg skriftlig varsel om at transaksjonen er avsluttet. I det tilfelle Watch Rapport avslutter transaksjonen på grunn av andre brudd på garantiene og garantiene du har gitt i forbindelse med beskrivelsen av varene, sender Watch Rapport varene dine til deg innen 10 virkedager til vår pris av avsenderen frakt metode vi velger, og du godtar at vi bare vil være ansvarlige for å forsikre verdien av varene dine opp til $ 100.00.

 

Inngående frakt; Kostnader; Garanti for tap eller skade.

 

Hvis Watch Rapport ønsker å motta varene dine for videre inspeksjon, kan vi gi deg et fraktmerke; Watch Rapport er imidlertid ikke forpliktet til å gi deg en fraktetikett. Hvis du sender oss varene ved hjelp av fraktetiketten vi tilbyr, vil vi kjøpe forsikring for å dekke varene dine i tilfelle det går tapt skadet for kontantverdien av tilbudet ditt, når det er behandlet av den nasjonale kureren som er valgt av oss til å sende varene dine ("avsenderen"). Når klokken din er mottatt, vil den forbli forsikret for verdien av kontantprisen. I tilfelle pakken din går tapt, vil vi kreve at du fremlegger bevis for fraktkvittering, gir kvittering for bevis på at varer er tapt, og sender inn et krav innen 30 dager etter tap. I tilfelle pakken din blir skadet, vil vi kreve at du: fremlegger bevis på fraktkvittering, fremlegger kvittering for bevis på at varer er skadet, demonstrerer at pakken ikke ble skadet før frakt, og inngir krav innen 30 dager etter tap. Hvis du mener at du trenger ekstra dekning, er det ditt ansvar å kontakte oss slik at vi kan tilby slik tilleggsdekning på vår bekostning før du sender varene dine. Du kan kontakte oss på telefon (800) 571-7765 for å avtale ytterligere dekning eller for fraktinstruksjoner.

 

For varer som sendes fra en jurisdiksjon utenfor USA eller i territorier i USA som krever import til USA, er du ansvarlig for alle kostnader forbundet med sikker forsendelse av varene dine. Imidlertid, hvis vi skriftlig avtaler å betale for frakten din, vil det bli levert en fraktetikett, og vi betaler for kostnadene ved slik forsendelse, inkludert avgifter, moms, etc. Du er ansvarlig for å overholde alle relevante eksport- og importlover og begrensninger. Hvis Watch Rapport mottar varene dine, gir deg et tilbud om å kjøpe slike varer, og du avslår et slikt tilbud, uansett hvem som har betalt for å få det sendt til Watch Rapport, vil det være ditt ansvar å avtale og betale for den nødvendige frakten for å returnere Handelsvarer.

 

Til tross for det foregående, skal du bære risikoen for tap i forhold til alle varer inntil slike varer faktisk er mottatt av Watch Rapport.

 

Mottak av varer.

 

Vi registrerer åpningen og innholdet i hver pakke med varer vi mottar. Vi beholder videoen i minst 30 dager etter at vi mottar varene dine. Du kan avtale med oss ​​for å bestille en kopi av videoen for mottak og utpakking av varene dine mot en ekstra avgift. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn og uten varsel til deg, å avvise enhver innkommende pakke. For formålene med disse bruksvilkårene, vil enhver innkommende pakke som vi avviser ikke bli ansett å være "mottatt" av oss.

 

Ekstrautstyr som ikke er OEM (Original Equipment Manufacturer) (inkludert, men ikke begrenset til generiske esker, ettermarkedsstropper og tredjepartsmateriell) vil ikke øke tilbudet for klokken din. De vil ikke bli lagerført og vil bli kastet når de ankommer anlegget vårt.

 

Bestemme Watch Rapports tilbud.

 

Vi vil bestemme vårt estimat av verdien på varene dine ved hjelp av faktorer som vi anser som hensiktsmessige. For å kunne verdsette varene dine, kan det hende vi må åpne klokken og fjerne edelstener og andre gjenstander fra klokken. Du autoriserer oss herved til å åpne klokken, fjerne edelstener og andre gjenstander fra klokken, og ta slike andre handlinger som vi anser det rimelig nødvendig for å nøyaktig verdsette varene dine, inkludert uten begrensning å sende varene dine, uten kostnad for deg, til et potensial tredjepartskjøper. Du autoriserer oss herved videre til å utføre vår standard forberedelsestjeneste (som kan bestå av rengjøring, grunnleggende reparasjoner (som vi anser hensiktsmessig), nøyaktighetskalibrering, smøring og trykktesting), og å fotografere varene dine. Når du behandler varene dine, vil vi varsle deg elektronisk (en "tilbudsmelding") om vårt tilbud om betaling for varene dine ("tilbudet").

 

Godta eller avvise Watch Rapports endelige tilbud.

 

Du kan akseptere tilbudet via den elektroniske kommunikasjonsmetoden du bruker for øyeblikket for å kommunisere med Watch Rapport innen syttito (72) timer etter datoen for tilbudsmeldingen. Watch Rapport kan etter eget skjønn forlenge tiden for aksept av et tilbud. For å avvise tilbudet, må du gjøre det via selgerportalen. Hvis du avviser tilbudet, og ikke gir oss tillatelse til å holde varene dine i en lengre periode for å gi deg et nytt tilbud, sender vi varene dine til deg på adressen som er angitt i våre poster innen femten (15) virkedager uten kostnad for deg, og vil forsikre varene dine for hele verdien av tilbudet.

 

Betaling for varene dine.

 

Vi vil utstede betaling for varene til det beløpet som er oppgitt i tilbudet, minus eventuelle gebyrer til Watch Rapport som angitt i tilbudet ("kjøpesummen"), via betalingsmåten du valgte i din elektroniske kommunikasjon med Watch Rapport på adressen du oppga på eller før syv (7) virkedager etter at du godtok tilbudet.

 

AL SALG ER ENDELIG!

 

AL SALG ER ENDELIG. INGEN TILBAKEBETALINGER, RETUR ELLER Kreditt er tillatt. Hvis du har valgt å motta kjøpesummen med sjekk, er transaksjonen endelig når Watch Rapport har sendt en sjekk til adressen du oppga.

 

Returnerte varer; Utgående forsikring; Kostnader; Forsikring.

 

I tilfelle at varene dine blir returnert til deg i samsvar med disse bruksvilkårene, sender vi varene dine til deg på din adresse slik det vises i våre opptegnelser via avsendermetoden vi velger på vår bekostning, og vil kjøpe forsikring dekning gjennom avsenderen for varene for hele verdien av det avviste tilbudet. Hvis en pakke som inneholder varene dine går tapt under transport mens den blir returnert til deg i samsvar med disse bruksvilkårene, vil vi sende inn et krav til avsenderen og betale deg hele beløpet du mottok fra avsenderen.

 

BETINGELSER GJELDENDE FOR SALG AV VARER.

 

Følgende vilkår og betingelser regulerer enhver transaksjon knyttet til salg eller forsøk på salg av Merchandise av Watch Rapport.

 

Hvordan vi opererer.

 

Målet vårt er å selge deg en forsiktig brukt luksusklokke etter eget valg, førsteklasses kvalitet til en konkurransedyktig pris. Det som gjør Watch Rapport til det fremste selskapet å kjøpe fra, skyldes vår individualiserte og spesialiserte omsorg vi gir våre kresne kjøpere. Vi stiller vårt nettsted til rådighet, som er utformet for å gi informasjon om de mange forskjellige stiler, størrelser, farger, metaller, steiner osv. På enhver klokke du måtte ønske. Når det er sagt, ønsker ikke Watch Rapport å representere at alle varene som en kjøper ser på nettstedet er i lager og klare til kjøp.

 

Når du har valgt og lagt inn bestillingen, starter vi prosessen med å finne nøyaktig klokken på dine ønsker. Dermed kan vi dessverre ikke gi noen garantier eller løfter på den eksakte leveringsdatoen eller oppfyllelsen av transaksjonen. Vi kan være i stand til å skaffe drømmeklokken din fra en av våre mange selgere innen en dag eller to. Det kan imidlertid ta lengre tid, avhengig av det unike med din bestilling. Selvfølgelig vil Watch Rapport jobbe flittig og raskt for å finne varene og få den til deg. Hvis du føler at vi ikke jobber innen forventet tidsramme, blir bestillingen din alltid støttet av vår 100% pengene-tilbake-garanti. Skulle du be om tilbakebetaling, vil det ikke være noe problem, men ingen refusjon vil påløpe renter uansett hvor lenge Watch Rapport har holdt på pengene du betalte.

 

Watch Rapport vil gjøre sitt ytterste for å holde deg informert om vår fremgang. Men å komme tilbake til kommunikasjon er ikke obligatorisk, og det er eneansvaret for deg å kontakte oss hvis du vil ha en ordreoppdatering eller informasjon knyttet til transaksjonen.

 

Risiko for tap; Internasjonale forsendelser.

 

Alle varer som selges av Watch Rapport selges i henhold til en forsendelseskontrakt. Dette betyr at risikoen for tap og tittel på slike varer overgår til deg ved levering til transportøren. For varer som sendes til en jurisdiksjon utenfor USA eller på territorier i USA, må du som kjøper betale tollgebyrer, samt eventuell tilknyttet importavgift, moms eller avgifter. Watch Rapport kan ikke gi spesifikke tollgebyrer for hvert kjøp, ettersom policyene varierer veldig fra land til land. Du oppfordres til å kontakte det lokale tollkontoret for prisoverslag. Watch Rapport vil inkludere en kopi av fakturaen for varene ved hvert kjøp, og hvert land vil bestemme gjeldende avgifter basert på slik faktura. Watch Rapport vil ikke merke en vare som en gave eller oppgi en mindre verdi på fakturaen enn kjøpesummen som er betalt. Watch Rapport vil utstede en tilbakebetaling av kjøpesummen som faktisk mottas av Watch Rapport, minus alle påløpte frakt- og tollgebyrer, samt et gjenoppbyggingsgebyr i et beløp som rimelig er bestemt av Watch Rapport, for alle varer som tollembetere returnerer til Watch Rapport til deg, som kjøper, som nekter slik varer i toll.

 

Returer, refusjoner og tittel.

 

All retur og refusjon er underlagt vår Returrett. Watch Rapport tar ikke tittelen på returnerte varer før varen kommer til vårt sted.

 

Produktbeskrivelser.

 

Vi prøver å være så nøyaktige som mulig. Vi garanterer imidlertid ikke at beskrivelser av varer eller annet innhold på nettstedet vårt, inkludert, uten begrensning, prisinformasjon, er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, aktuell eller feilfri. I tillegg forstår du at varene du kjøper kan komme som ikke beskrevet. Hvis dette skulle skje og du ikke er fornøyd med varene, har du rett til å returnere varene du kjøpte innen 30 dager etter bekreftet levering til deg.

 

Prising.

 

Prisene på varer som selges av oss kan endres når som helst uten varsel. Med hensyn til varer som selges av oss, kan vi ikke bekrefte prisen på en vare før du bestiller. Til tross for vår beste innsats kan et lite antall av varene i lageret vårt bli feilpriset. Hvis den riktige prisen på en vare som selges av oss, er høyere enn den oppgitte prisen, vil vi, etter vårt skjønn, enten kontakte deg for instruksjoner før du sender, eller kansellere bestillingen din og varsle deg om slik kansellering.

 

Andre virksomheter.

 

Vi gir lenker til sidene til tilknyttede selskaper og visse andre virksomheter. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra noen av disse virksomhetene eller enkeltpersoner eller innholdet på deres nettsteder. Watch Rapport påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for handlingene, produktet og innholdet til alle disse og andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå personvernerklæringen og andre bruksvilkår.

 

Nøyaktighet av fakturering; Kontoinformasjon; Gebyrer og betalinger.

 

Vi forbeholder oss retten til, med eller uten forhåndsvarsel, å (a) avslutte eller begrense den tilgjengelige mengden av et produkt eller aspekt av tjenestene og (b) nekte å tillate enhver bruker å kjøpe et produkt eller levere noe produkt til en bruker. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere mengder som er kjøpt per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, og / eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og / eller leveringsadresse. I tilfelle vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi prøve å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og / eller faktureringsadressen / telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble gjort.

 

Du samtykker i å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som er gjort fra oss. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadressen og telefonnummeret ditt, slik at vi kan fullføre transaksjonen (e) dine og kontakte deg etter behov.

 

Når du kjøper varer gjennom tjenestene, godtar du (a) å betale prisen for slike varer som er angitt i tjenestene, alle frakt- og håndteringskostnader (hvis noen), og alle gjeldende skatter og tollgebyrer i forbindelse med kjøpet ditt ( “Fullt kjøpsbeløp”). Se Rapport eneste akseptable betalingsmåte er bankoverføring. Med mindre annet er oppgitt, er alle valutahenvisninger i amerikanske dollar. Alle avgifter betales i samsvar med betalingsbetingelsene som gjelder på det tidspunkt gebyret betales. Bestillinger blir ikke behandlet før betaling er mottatt i sin helhet. Når betalingen er mottatt, skal slike midler deponeres på Watch Rapports generelle bankkonto, som for å være klar er verken en tillitskonto eller en sperrekonto, og kan brukes til operasjonelle formål (for eksempel betaling til en tredjepart for kjøpet av varer).

 

Vilkår som gjelder for alle transaksjoner.

 

Lisens til å bruke tjenestene.

Med forbehold for at du overholder disse bruksvilkårene, gir Watch Rapport herved deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar, begrenset lisens (uten rett til underlisensiering) for å få tilgang til og bruke tjenestene (inkludert oppdateringer og oppgraderinger som erstatter eller supplerer det i enhver henseende og som ikke distribueres med en egen lisens og dokumentasjon) utelukkende på datamaskiner og enheter du eier eller kontrollerer, og med forbehold om begrensningene angitt nedenfor. Disse bruksvilkårene er begrenset til de immaterielle rettighetene til Watch Rapport og dets tilknyttede selskaper og lisensgivere, og inkluderer ikke noen rettigheter til andre patenter eller immateriell eiendom. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig til deg i henhold til disse bruksvilkårene. De begrensede rettighetene du får til å få tilgang til og bruke tjenestene, har en begrenset lisens og utgjør ikke salg av noe programvare.

 

Kontoen din.

 

Hvis du oppretter en konto på nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar å ta ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen eller passordet ditt. Watch Rapport selger ikke produkter for barn, men den selger dem til voksne, som kan kjøpe en bankoverføring via vår eneste betalingsmåte. Hvis du er under 18 år, kan du bare bruke nettstedet med involvering av en forelder eller foresatt. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjeneste, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

 

Regler for din bruk av nettstedet.

 

Du er helt ansvarlig for skade som skyldes bruk av nettstedet. Watch Rapport garanterer ikke at funksjonen eller driften av nettstedet vil være feilfri, at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig vil være fri for virus eller andre skadelige elementer. Som bruker påtar du deg det fulle ansvaret for eventuelle kostnader, utgifter, tap eller skader du har pådratt deg i forbindelse med, som følge av eller som følge av bruken av nettstedet.

 

Du erklærer og garanterer at: (a) (i) du ikke vil bruke nettstedet til noe uautorisert formål, inkludert å samle inn brukernavn og / eller e-postadresser til andre brukere på elektronisk eller annen måte for å sende uønsket e-post eller annen elektronisk kommunikasjon ; (ii) du ikke får tilgang til nettstedet ved bruk av skript, roboter eller andre automatiserte midler; (iii) du vil ikke få tilgang til nettstedet på noen annen måte enn gjennom grensesnittet som vi gir deg eller deltar i uautorisert innramming av, eller lenker til nettstedet, med mindre annet er spesifikt godkjent av oss i en separat skriftlig avtale; (iv) du vil ikke overføre kjedebrev, masse- eller søppelpost eller forstyrre, forstyrre eller skape unødig belastning på nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet, inkludert, uten begrensning, hacking på nettstedet; (v) du vil ikke utgi deg for noen annen person eller enhet, oppgi falsk eller misvisende identifikasjons- eller adresseinformasjon, eller invadere personvernet, eller krenke den personlige eller eiendomsrett til noen person eller enhet; (vi) du godtar at du ikke vil bruke tjenestene hvis du ikke er fullt i stand til og juridisk kompetent til å godta disse bruksvilkårene, (vii) du vil gi Watch Rapport det beviset på identiteten vi med rimelighet kan be om, (viii) du vil bare bruke tjenestene til lovlige formål, (ix) du vil ikke bruke tjenestene for å sende eller lagre ulovlig materiale eller for falske formål eller til å utøve ulovlig, støtende, usømmelig eller anstødelig oppførsel, (x) vil du ikke bruke tjenestene til å annonsere, be om eller overføre kommersielle annonser, inkludert "spam", (xi) du vil ikke bruke tjenestene til å forårsake sjenanse, irritasjon eller ulempe, (xii) du vil ikke forringe riktig drift av nettverket, (xiii ) vil du ikke prøve å skade tjenestene på noen som helst måte, (xiv) du vil ikke kopiere, eller distribuere tjenestene eller annet innhold uten skriftlig tillatelse fra Watch Rapport, (xv) du vil bare bruke tjenestene til eget bruk og vil ikke selge den videre til en tredje del y, (xvi) vil du ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av intellektuell eiendom eller håndhever begrensninger i bruken av nettstedet eller materialet på nettstedet; og (xvii) vil du ikke føre til at det vises popup-vinduer, popup-vinduer, utvidelsesknapper, bannere, annonser eller noe annet som minimerer, dekker eller hindrer full visning av nettstedet.

 

(b) Du samtykker i å beskytte tjenestene og deres proprietære innhold, informasjon og annet materiale, fra uautorisert tilgang eller bruk, og du godtar at du ikke vil bruke tjenestene eller slikt proprietært innhold, informasjon eller annet materiale, med mindre annet er uttrykkelig tillatt. heri eller uttrykkelig autorisert skriftlig av Watch Rapport. Med unntak av det som er spesifikt tillatt heri eller uttrykkelig godkjent av Watch Rapport, godtar du at du ikke direkte eller indirekte vil: (i) distribuere, selge, tildele, belaste, overføre, leie, lease, låne, underlisensiere, modifisere, dele tid eller på annen måte utnytte tjenestene på en uautorisert måte, inkludert, men ikke begrenset til, ved overskridelse eller belastning av nettverkskapasiteten, (ii) bruke tjenestene i en hvilken som helst servicebyråordning, (iii) kopiere, reprodusere, tilpasse, lage avledede verk av, oversette, lokalisere, portere eller på annen måte modifisere tjenestene, oppdateringer eller deler av dem på en hvilken som helst form eller måte eller på noen måte, (iv) høste eller skrape innhold eller data fra tjenestene, eller (v) tillate enhver tredjepart å engasjere seg i noen av handlingene som er beskrevet i ledd (vi), (viii), (ix) og (x) ovenfor.

 

Du forstår videre og godtar at du ikke har lov til å: (i) fjerne eller endre merknader om copyright eller andre eiendomsrettigheter eller begrensende rettighetsforklaring som er inkludert eller inkludert i tjenestene, (ii) dekompilere, demontere, omvendt kompilere, omvendt montere, omvendt oversette eller på annen måte reversere noen deler av tjenestene, oppdateringer eller deler av dem (unntatt som og bare i den grad noen av de foregående begrensningene er forbudt i henhold til gjeldende lov eller i den grad det er tillatt i lisensvilkårene for bruk av alle komponenter med åpen kilde som er inkludert i tjenestene), (iii) bruker noen midler for å oppdage kildekoden til en hvilken som helst del av tjenestene, eller (iv) på annen måte omgå funksjonalitet som kontrollerer tilgang til eller på annen måte beskytter tjenestene. Ethvert forsøk på å gjøre noe av det foregående er et brudd på rettighetene til Watch Rapport og dets lisensgivere. Hvis du bryter disse begrensningene, kan du bli underlagt forfølgelse og erstatning. Du godtar videre ikke å bruke tjenestene på noen måte for å trakassere, misbruke, forfølge, true, ærekrenke eller på annen måte krenke eller krenke rettighetene til noen annen part, og at Watch Rapport ikke på noen måte er ansvarlig for slik bruk av deg, heller ikke for trakasserende, truende, ærekrenkende, støtende eller ulovlige meldinger eller overføringer du kan motta som et resultat av bruk av tjenestene.

 

Du forstår og godtar at Watch Rapport uttrykkelig forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger når som helst, uansett årsak.  Watch Rapport skal tilbakebetale beløpet som er betalt frem til datoen for kanselleringen.  I tillegg forstår du og godtar at Watch Rapport forbeholder seg retten til å nekte å gi tjenester til noen av en eller annen grunn når som helst.

 

Nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet av informasjon.

 

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjon som blir gjort tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og skal ikke stole på eller brukes som eneste grunnlag for å ta avgjørelser uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer komplette eller aktuelt kilder til informasjon. Enhver avhengighet av materialet på dette nettstedet er på egen risiko. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å ringe vårt kundeservicesenter på (800) 571-7765.

 

Dette nettstedet kan inneholde viss historisk informasjon. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke oppdatert og er kun gitt som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt.

 

Med mindre annet er angitt, representerer listeprisen, estimert utsalgspris, veiledende utsalgspris eller lignende prisinformasjon som vises for varer den fulle utsalgsprisen som er oppført på selve produktet, foreslått av produsenten eller leverandøren, eller estimert i samsvar med standard bransjepraksis ; eller den estimerte detaljverdien for en vare som er sammenlignbar med andre tilbud. Disse prisene er et sammenlignende prisoverslag og representerer kanskje ikke den gjeldende prisen i hvert område på en bestemt dag. Vi gir ingen garantier for nøyaktighet eller fullstendighet av priser eller annen informasjon som er inkludert på dette nettstedet, og du bør ikke stole på denne informasjonen. Faktiske utsalgspriser kan variere sterkt fra de som vises på dette nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre informasjon fra tid til annen uten varsel, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om priser, modeller og spesifikasjoner. Vi tar ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller ektheten av informasjonen på dette nettstedet, inkludert estimerte utsalgspriser.

 

Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

 

Åndsverk.

 

Tjenestene og deres innhold, inkludert “utseendet” (f.eks. Tekst, grafikk, bilder, logoer), proprietært innhold, informasjon og annet materiale, er beskyttet under immateriell rettighet, copyright, varemerke og andre lover. Du erkjenner og godtar at Watch Rapport og / eller dets lisensgivere eier all rett, tittel og interesse i og til tjenestene (inkludert uten begrensning patent, copyright, handelshemmelighet, varemerke, show-how, know-how og enhver og alle andre immaterielle rettigheter deri eller relatert til dem) og du godtar ikke å iverksette tiltak som er uforenlige med slike eierinteresser. Du skaffer deg ingen rettigheter eller lisenser under noen av Watch Rapport (eller dets lisensgivere) patenter, patentsøknader, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter på grunn av disse bruksvilkårene. Du erkjenner og godtar at funksjonene og funksjonene til tjenestene, og all programvare, innhold, data, informasjon og alt materiale som er inneholdt der, er konfidensiell og proprietær informasjon fra Watch Rapport (eller dets lisensgivere), og følgelig godtar du (a) å vedlikeholde konfidensialiteten til slik informasjon ved bruk av rimelig innsats og forsiktighet (men under ingen omstendigheter mindre enn den samme innsatsen og omsorgen du bruker for å beskytte din egen konfidensielle og proprietære informasjon) og ikke avsløre slik informasjon til noen tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra Watch Rapport og (b) bare bruke slik informasjon for å bruke tjenestene som tilbys av Watch Rapport nedenfor.

 

Alle og alle (a) forslag til korreksjon, endring og modifisering av tjenestene og annen tilbakemelding (inkludert men ikke begrenset til sitater av skriftlig eller muntlig tilbakemelding), informasjon og rapporter levert til Watch Rapport av deg (samlet "Tilbakemelding") og alt (b) forbedringer, oppdateringer, modifikasjoner eller forbedringer, enten de er gjort, opprettet eller utviklet av Watch Rapport eller på annen måte knyttet til tjenestene (samlet, "Revisjoner"), er og vil forbli Watch Rapports eiendom. Du anerkjenner og godtar uttrykkelig at ethvert bidrag fra tilbakemeldinger eller revisjoner ikke gir eller gir eller gir deg noen rett, tittel eller interesse i tjenestene eller i slike tilbakemeldinger eller revisjoner. Alle tilbakemeldinger og revisjoner blir den eneste og eksklusive eiendommen til Watch Rapport, og Watch Rapport kan bruke og avsløre tilbakemelding og / eller revisjoner på noen måte og for ethvert formål overhodet uten ytterligere varsel eller kompensasjon til deg og uten oppbevaring av deg av noen proprietær eller annen rett eller krav. Du tildeler herved til Rapport alle rettigheter, tittel og interesse (inkludert, men ikke begrenset til, patent, copyright, handelshemmelighet, varemerke, show-how, know-how, moralske rettigheter og enhver annen immateriell rettighet ) som du kan ha i og til alle tilbakemeldinger og revisjoner. På Watch Rapports forespørsel vil du utføre ethvert dokument, registrering eller arkivering som kreves for å gi virkning til den foregående oppgaven.

 

Sosiale medier / online omtaler.

 

Watch Rapport forstår den viktige rollen online vurderinger spiller for å bygge opp en virksomhets omdømme.  Vi forstår også kundens ønske om å gi en online anmeldelse.  Selv om vi kontinuerlig prøver å gi deg den beste kvaliteten angående din bruk av tjenestene, erkjenner vi at det fra tid til annen kan være en mihap med hensyn til din omgang med oss.  Se på Rapport vil arbeide i tide for å løse ethvert uhell som måtte oppstå.  Din tilfredshet er vår første prioritet.

 

For å oppfylle dette overholder Watch Rapport 100% loven om forbrukeranalyser håndhevet av FTC.  Selv om vi tror på ærlige forbrukervurderinger, vil vi ikke tolerere anmeldelser som inneholder noen av følgende forbudte tale: (1) enhver tale som inneholder konfidensiell eller privat informasjon - for eksempel informasjon om en persons økonomiske, medisinske eller personalopplysninger eller et selskaps forretningshemmeligheter ; (2) enhver tale som er ærekrenkende, trakasserende, voldelig, uanstendig, vulgær, seksuelt eksplisitt, eller som er upassende med hensyn til rase, kjønn, seksualitet, etnisitet eller annen egenart; (3) enhver tale som ikke er relatert til selskapets produkter eller tjenester; eller (4) enhver tale som er tydelig falsk eller villedende.  Vær oppmerksom på at hvis du legger ut forbudte taler, vil Watch Rapport gjøre alt for, inkludert men ikke begrenset til, rettslige skritt for å få den tatt ned umiddelbart.

 

Hvis du skulle ønske å legge ut en negativ anmeldelse, kan du ringe oss før du legger ut et innlegg for å snakke om problemet.  Mest sannsynlig er det en misforståelse, og vi vil raskt takle bekymringene dine og løse saken på en gunstig måte.

 

Grant License - Brukerinnhold

 

Som en betingelse for din bruk av tjenestene, gir du herved overfor Watch Rapport en ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, verdensomspennende, overførbar, underlisensierbar lisens til tilgang, bruk, reproduksjon, overføring, visning, publisering, distribusjon, modifisering og tilpasse og lage avledet arbeid fra alt innhold som du laster opp, publiserer, sender eller overfører for å bli gjort tilgjengelig gjennom tjenestene (“Ditt innhold”). Ved å sende innholdet ditt gjennom tjenestene, garanterer du (a) at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innholdet ditt, inkludert uten begrensning, alle opphavsrettigheter, (b) at innholdet ditt er nøyaktig, og (c) at bruk av innholdet ditt bryter ikke disse bruksvilkårene eller personvernreglene og vil ikke skade noen person eller enhet. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss intet ansvar for noe innhold eller materiale som er sendt inn eller lagt ut gjennom tjenestene av deg eller noen tredjepart. VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å FJERNE INNHOLD, MATERIALE ELLER INNLEVERING FOR EN ELLER GRUNN, INKLUDERT HVIS VI BESTEMMER I VÅR ENESTE SKJEMA, DET BESKYTTER LOV ELLER RETTEN FOR EN PERSON, INTRENER RETTENE FOR EN PERSON, ELLER ER INGENT RETT INAPRO STED ELLER TJENESTER.

 

Tredjeparts tjenester og materialer

 

Enkelte tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data, informasjon, applikasjoner eller materiale fra tredjeparter (“Tredjepartsmateriale”) eller gi lenker til visse tredjeparts nettsteder. Ved å bruke tjenestene godtar du og godtar at Watch Rapport ikke er ansvarlig for å undersøke eller evaluere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, gyldigheten, opphavsrettsoverensstemmelsen, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller andre aspekter av slike tredjepartsmaterialer eller nettsteder. Watch Rapport garanterer ikke og støtter ikke og påtar seg ikke og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar overfor deg eller noen annen person for tredjeparts tjenester, tredjepartsmateriell eller nettsteder, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter. . Tredjepartsmateriell og lenker til andre nettsteder leveres kun som en bekvemmelighet for deg.

 

Tredjeparts tjenester og tredjepartsmateriell som kan åpnes fra vises på eller lenkes til fra tjenestene og er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land. Watch Rapport representerer ikke at tredjeparts tjenester og tredjepartsmateriell er passende eller tilgjengelige for bruk på et bestemt sted. I den grad du velger å få tilgang til slike tjenester eller tredjepartsmateriell, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lover, inkludert men ikke begrenset til gjeldende lokale lover.

 

Elektronisk signatur.

 

FOR FORMÅLET MED TRANSAKSJONEN SAMTYKKER DU HVORDAN DU BRUKER ELEKTRONISKE UNDERSKRIFTER, MOTTAK AV MERKNADER MED E-POST ELLER ANDRE ELEKTRONISKE MIDLER, BRUK AV ELEKTRONISKE KONTRAKTER, OG Å GODTA DENNE VILKÅR FOR BRUK AV ELEKTRONISKE MIDLER.

 

Garantifraskrivelse.

 

DU ER ENESTET OG FULLT ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV TJENESTENE, INKLUDERT INTERAKSJONER MED ANDRE BRUKERE AV TJENESTENE. DU ER UTTRYKKELIG ERKJENNELSE OG SAMTYKKER I AT BRUK AV TJENESTENE ER PÅ DIN ENESTE RISIKO, OG AT HELE RISIKOEN FOR TILFREDSLIG KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG INNSATS ER MED DEG. TIL MAKSIMALT TILLATT MED GJELDENDE LOV, TJENESTENE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TREDJEPARTSMATERIALER, TREDJEPARTS PROGRAMVARE ELLER TJENESTER) LEVERES TIL DEG PÅ "AS IS" OG "SOM TILGJENGELIG" BAS, GARANTI FOR ALT SLAG, OG SE RAPPORT HVILKEN FRASKRIVER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE TJENESTENE (INKLUDERT BRUK, YTELSE OG STØTTE DERAV), UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT eller GJELDIG, INKLUDERT, INKLUDERT, INKLUDERT, INKLUDERT ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, FORNØYDLIG KVALITET, FITNESS FOR ET BESTEMT FORMÅL, AV NØYAKTIGHET, AV STILT GJELD, TITEL ELLER IKKE-INNBRYTTELSE AV TREDJEPART RETTIGHETER, INFERENS INNREDNING, INFERASJON OG ALLE GARANTIER UNDERFORSTÅTT FRA ALLE KURSER FOR Å HANDLE ELLER BRUK AV HANDEL. WATCH RAPPORT GARANTERER IKKE AT (A) TJENESTENE MØTER DINE KRAV, (B) Drift av tjenestene vil være uavbrutt eller VIRUS- ELLER FEILFRI, (C) AT TJENESTENE VIRKER ELLER VÆR KOMPATIBLE MED ELLER ANNEN ANVENDELSE ALLE SÆRLIGE SYSTEMER ELLER ENHETER ELLER (D) MULLER I TJENESTENE RETTES. NOEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGJØRELSE LEVERT AV KLOKKERAPPORT ELLER DENNE GODKJENNEDE AGENTER VIL IKKE GJELDES FOR Å OPPRETTE EN GARANTI. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GJENGET AV KLOKKERAPPORT ELLER DENNE GODKJENTE REPRESENTANT SKAL GJØRE EN GARANTI. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ NOE ELLER ALLE OVENNEMTE UNNTAK KAN IKKE GJELDE FOR DEG.

 

Begrensning av erstatningsansvar.

 

AL INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, HANDEL OG ANDRE TJENESTER INKLUDERT PÅ ELLER ANNET FÅS TILGJENGELIG FOR DEG AV OSS ELLER NETTSTEDET, GJELDES PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG" GRUNNLEGG, MED mindre annet er spesifisert i skriving.

 

TIL HELE TILLATELSEN I GJELDENDE LOV, FREMKOMMER WATCH RAPPORT ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGSMERKELIGHET OG FITNESS FOR EN GJENNOMGÅENDE FORMÅL TIL DEG.

 

I ALLE HENDELSER Gjennom disse bruksvilkårene godtar du at den juridiske grensen for vårt ansvar overfor deg for eventuelle krav eller handlinger for tapte, skadede eller ødelagte varer som du sendte til oss, skal ikke overstige mindre enn 1,000.00 USD til deg eller $ 100.00 PER TRANSAKSJON. Uansett det som kommer, hvis varen vi mottar fra deg (jeg) er vesentlig forskjellig fra beskrivelsen av varen du har gitt oss, (II) har en endret eller ødelagt serienummer, eller (III) er en kontraktsfeil eller en reaksjon , SÅ SKAL DEN JURIDISKE GRENSEN FOR VÅRT ANSVAR FOR DEG FOR ALLE KRAV ELLER HANDLINGER FOR TAPT, SKADET ELLER ØDELAGT MERKNAD SOM DU HAR SENDT TIL OSS IKKE overskrider $ XNUMX MED HENSYN TIL SÅLIKE HANDEL.

 

DU SAMTYKKER I AT VI IKKE ER ANSVARLIG FOR (a) UTILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE, FOLGENDE, EKSEMPLARENDE, SPEKULATIVE ELLER PUNITIVE SKADENE, ELLER TAP AV FORDEL ELLER MULIGHET; ELLER (b) NOE KRAV, KRAV ELLER HANDLINGER FOR ENKELT SUBROGASJONSKRAV SOM ER BROTT AV DIN FORSIKRINGSBEHANDLER, I HVERT tilfelle RELATERT TIL ALLE TRANSAKSJONER, VARE, NETTSIDEN ELLER ALLE ANDRE TJENESTER LEVERT AV WATCH RAP DU FRYKKER UTTRYKKLIG OG Spesifikt ethvert underkrav på din side, så vel som i forsikringsselskapet.

 

VISSE STATSLOV Tillater IKKE BEGRENSNINGER FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE OVENNE FRASKRIVELSER, UNDTAKELSER ELLER BEGRENSNINGER IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

 

Ikke begrenser den gjennomsiktige setningen, godtar du at de ovennevnte ansvarsbegrensningene sammen med de andre bestemmelsene i disse bruksvilkårene som begrenser erstatningsansvar, er essensielle vilkår i disse bruksvilkårene, og at Watch Rapport ikke vil være villig til å gi deg de rettighetene som er angitt i disse bruksvilkårene, men for din samtykke til ovennevnte ansvarsbegrensninger. Du godtar disse begrensningene av ansvar for å få Watch Rapport til å gi deg rettighetene som er angitt i disse bruksvilkårene.

 

Skadeserstatning.

 

Du samtykker i å skadesløse, forsvare og holde uskadelig Watch Rapport, dets offiserer, styremedlemmer, ledere, medlemmer, ansatte, advokater, agenter, tilknyttede selskaper, lisensgivere og leverandører (samlet "Skadesløsholdte parter") fra og mot alle krav, kostnader , skader, tap, utgifter, bøter og sanksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalær, pådratt av noen av de skadelidte partene som skyldes eller oppstår som følge av eller i forbindelse med brudd på eller brudd på disse bruksvilkårene av deg eller noen som handler på dine vegne, eller ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, eller enhver uautorisert bruk av tjenestene, eller uaktsomhet eller forsettlig oppførsel eller som et resultat av falsk eller vesentlig misvisende informasjon gitt av deg til Watch Rapport (inkludert, uten begrensning, dine representasjoner og garantier overfor Watch Rapport angående eierskap til varene og din autoritet til å selge varene til Watch Rapport).

 

Voldgift og fritak for gruppesøksmål.

 

Denne seksjonen inkluderer en voldgiftsavtale og en avtale om at alle krav bare vil bli fremmet i individuell kapasitet (og ikke som en gruppesøksmål eller annen representativ prosedyre). Vennligst les den nøye. Du kan velge bort voldgiftsavtalen ved å følge prosedyren for fravalg beskrevet nedenfor.

 

Klasse Handlingsavvisning: Ethvert krav (som definert nedenfor) må innbringes i den respektive parts individuelle kapasitet, og ikke som saksøker eller klassemedlem i noen påstått klasse, kollektiv, representant, flere saksøkere eller lignende prosesser (“Klassesaksjon”). Partene frafaller uttrykkelig enhver evne til å opprettholde en gruppesøksmål i ethvert forum. Hvis kravet er underlagt voldgift, vil ikke voldgiftsdommeren ha fullmakt til å kombinere eller samle lignende krav eller utføre noen gruppesøksmål, og ikke gi en dom til noen person eller enhet som ikke er part i voldgiften. Ethvert krav om at hele eller deler av dette fraskrivelsen for gruppesøksmål ikke kan håndheves, uten å være samvittighetsfull, ugyldig eller ugyldig, kan bare bestemmes av en domstol med kompetent jurisdiksjon og ikke av en voldgiftsdommer. Partene forstår at enhver rett til søksmål i retten, til å få en dommer eller jury til å avgjøre sin sak, eller å være part i en klasse- eller representasjonsaksjon, fravikes, og at eventuelle krav må avgjøres individuelt, gjennom voldgift.

 

Hvis dette fraskrivelsen for gruppesøksmål blir funnet å være uhåndhevelig, vil hele voldgiftsavtalen være ugyldig, hvis den ellers er effektiv. Voldgiftsmannen kan kun gi erklærende eller forføyning til fordel for den enkelte part som søker lettelse, og bare i den grad det er nødvendig for å gi lettelse som er berettiget av partens individuelle krav. Hvis et krav av en eller annen grunn fortsetter i retten i stedet for ved voldgift, frafaller du og Watch Rapport hver sin rett til en rettssak.

 

 1. Uformell prosess først. Du samtykker i at i tilfelle tvist mellom deg og Watch Rapport, vil du først kontakte Watch Rapport og gjøre en god tro vedvarende forsøk på å løse tvisten før du tar til mer formelle løsninger, inkludert uten begrensning noen rettslig handling.

 

 1. Voldgiftsavtale. Etter den uformelle tvisteløsningsprosessen, gjenværende tvist, kontrovers eller krav (samlet, "Krav") relatert til på noen måte din bruk av tjenestene og / eller se Rapportens varer, inkludert tjenestene, eller på noen måte relatert til kommunikasjon mellom deg og Watch Rapport eller andre brukere av tjenestene, vil endelig bli løst ved bindende voldgift. Denne obligatoriske voldgiftsavtalen gjelder for deg og Watch Rapport. Denne voldgiftsavtalen regulerer imidlertid ikke (a) noen krav fra Watch Rapport for brudd på dets immaterielle rettigheter eller tilgang til tjenestene som er uautorisert eller overstiger autorisasjonen gitt i disse bruksvilkårene, eller (b) hindrer deg i å bruke gjeldende rettsprosedyrer for småkrav i passende saker.

 

Voldgift er mer uformell enn en søksmål i retten. Det er ingen dommer eller jury i voldgift. I stedet løses tvisten av en nøytral voldgiftsdommer. Domstolens vurdering av en voldgiftsavgjørelse er begrenset. Med mindre det partene er enige om noe annet, kan voldgiftsdommere tilkjenne samme erstatning og lettelse som en domstol kan tilkjenne. Du godtar imidlertid at voldgiftsdommeren skal ikke har rett til å tilkjenne følgeskader, straff, spekulative, indirekte, tilfeldige, spesielle eller eksemplariske skader. Du samtykker i at den amerikanske føderale voldgiftsloven styrer tolkningen og håndhevelsen av denne bestemmelsen, og at du og Watch Rapport hver frafaller retten til en rettssak av juryen eller å delta i en gruppesøksmål. Du godtar uttrykkelig at en slik voldgiftsdommer har personlig jurisdiksjon over deg. Du gir avkall på alle forsvar av mangel på personlig jurisdiksjon og forumets manglende bekvemmelighet. Du samtykker i å overholde alle avgjørelser og tildelinger gitt i slike voldgiftssaker, og at slike avgjørelser og tildelinger gitt av voldgiftsdommeren skal være endelige og avgjørende. Denne voldgiftsbestemmelsen vil overleve enhver opphør av disse bruksvilkårene.

 

Hvis du ønsker å starte en voldgiftsprosedyre, etter å ha fulgt den uformelle prosedyren for tvisteløsning, må du sende et brev som ber om voldgift og beskrive kravet ditt til 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449. Voldgiften administreres av American Arbitration Association (AAA) under sine regler, inkludert, hvis du er en person, AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister. Hvis du ikke er en person eller har brukt tjenestene på vegne av en enhet, vil ikke AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister bli brukt. AAAs regler er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879.

 

Antall voldgiftsdommere vil være en. Du kan velge å la voldgiften gjennomføres via telefon, basert på skriftlige innleveringer. Voldgiften vil bli utført i Lake Tahoe (Stateline), NV. Voldgiften vil bli utført på engelsk. AAA-reglene og lovene i staten Nevada, unntatt dens lovkonflikter, styrer disse bruksvilkårene og din bruk av tjenestene. Dommen om kjennelsen gitt av voldgiftsdommeren kan treffes i enhver domstol som har kompetent jurisdiksjon derav.

 

Betaling av alle arkiverings-, administrasjons- og voldgiftsgebyrer vil være underlagt AAAs regler. Du og vi betaler administrasjons- og voldgiftsgebyr og andre kostnader i samsvar med gjeldende voldgiftsregler, men hvis gjeldende voldgiftsregler eller lover krever at Watch Rapport betaler en større del eller alle slike gebyrer og kostnader for at denne delen skal være håndhevbar, så vil Watch Rapport ha rett til å velge å betale gebyrene og kostnadene og gå videre til voldgift eller å nekte å gjøre det og få saken løst gjennom domstolene. Den fremherskende parten vil ha rett til kostnader, rimelige advokatsalær, som kan komme av retten i samme sak eller i en egen sak anlagt for det formålet, i tillegg til enhver annen lettelse som denne parten kan ha rett til.

 

Voldgiftsdommeren, og ikke noen føderal, statlig eller lokal domstol, vil ha eksklusiv myndighet til å løse enhver tvist som gjelder tolkning, anvendbarhet, ikke-samvittighetsevne, vilkårlighet, eksigibilitet eller dannelse av denne voldgiftsavtalen, inkludert ethvert krav om at hele eller deler av dette av denne voldgiftsavtalen er ugyldig eller ugyldig. Den forrige setningen vil imidlertid ikke gjelde for "Fraskrivelse for gruppesøksmål" nedenfor.

 

Hvis du ikke vil mekle tvister med Watch Rapport og du er en person, kan du velge bort denne voldgiftsavtalen ved å sende et brev til 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 innen tretti (30) dager etter den første av datoen du får tilgang til eller bruker tjenestene.

 

Generelle bestemmelser.

 

 1. Legge merke til. Du erkjenner og godtar herved at du oppgav oss e-postadressen, den fysiske adressen og telefonnumrene som er i våre poster, og det er ditt ansvar å gi oss all aktuell eller oppdatert kontaktinformasjon. Du erkjenner videre og godtar at: (i) enhver e-postmelding som vi sender til deg, anses å ha blitt mottatt effektivt av deg og utgjør behørig varsel til deg via e-post; og (ii) enhver telefonmelding vi legger igjen med deg, alle som svarer på telefonen din, eller på telefonsvareren eller tjenesten din, mottas effektivt av deg og utgjør behørig varsel til deg via telefon.

 

 1. Bytt ut avsender. I tilfelle streik, avbrudd i tjenesten eller andre problemer som vi kan støte på med Shipper, forbeholder vi oss retten til å erstatte Shipper med en annen rederi.

 

 1. Eksportlover. Du godtar at du ikke vil eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte tjenestene og / eller annen informasjon eller materiale levert av Watch Rapport nedenfor, til noe land som USA eller annen relevant jurisdiksjon krever noen eksportlisens eller andre statlige godkjenning på tidspunktet for eksport uten først å få en slik lisens eller godkjenning. Spesielt, men uten begrensning, kan ikke tjenestene eksporteres eller reeksporteres (a) til noen amerikanske embargo-land eller noe land som av den amerikanske regjeringen er utpekt som et "terroriststøttende" land, eller (b) til noen oppført på en hvilken som helst amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter, inkludert den amerikanske finansdepartementets liste over spesialutpekte statsborgere eller den amerikanske handelsdepartementets liste eller enhetsliste. Ved å bruke tjenestene, garanterer du at du ikke befinner deg i et slikt land eller på en slik liste. Du godtar også at du ikke vil bruke disse produktene til noe formål som er forbudt i USAs lovgivning, inkludert, uten begrensning, utvikling, design, produksjon eller produksjon av kjernefysiske, raketter eller kjemiske eller biologiske våpen. Du er ansvarlig for og samtykker herved til å overholde alle gjeldende amerikanske eksportlover og forskrifter for egen regning.

 

 1. Amerikanske myndigheters begrensede rettigheter. Tjenestene og tilhørende dokumentasjon er "Kommersielle gjenstander", som det begrepet er definert i 48 CFR § 2.101, bestående av "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation", da slike begreper brukes i 48 CFR § 12.212 eller 48 CFR § 227.7202, etter behov. I samsvar med 48 CFR § 12.212 eller 48 CFR § 227.7202-1 til og med 227.7202-4, der det er aktuelt, blir kommersiell dataprogramvare og kommersiell programvaredokumentasjon lisensiert til sluttbrukere fra amerikanske myndigheter (a) bare som kommersielle gjenstander og (b) bare de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i henhold til vilkårene her.

 

 1. FNs konvensjon. Du og Watch Rapport er enige om at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer ikke gjelder for tolkning eller konstruksjon av disse bruksvilkårene.

 

 1. Avdeling for forbrukersaker. I henhold til California Civil Code Section 1789.3 mottar brukere av tjenestene i California følgende spesifikke forbrukerrettighetsvarsel: Enheten for klageassistanse til divisjonen for forbrukertjenester i California Department of Consumer Affairs kan kontaktes skriftlig på 1625 North Market Boulevard, Suite N 112 Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

 

 1. Oppsigelse. Hvis du bryter med noen av vilkårene i disse vilkårene for bruk, vil alle lisenser gitt av Watch Rapport, inkludert tillatelse til å bruke tjenestene, opphøre automatisk. I tillegg kan Watch Rapport suspendere, deaktivere eller slette brukerkontoen din og / eller tjenestene (eller deler av det foregående) med eller uten varsel, av en eller annen grunn. Hvis Watch Rapport sletter brukerkontoen din for mistanke om brudd på disse bruksvilkårene fra deg, er det forbudt å omregistrere deg for tjenestene under et annet navn. I tilfelle brukerkonto slettes av en eller annen grunn, kan Watch Rapport, men er ikke forpliktet til, slette noe av innholdet ditt. Watch Rapport er ikke ansvarlig for sletting av (eller unnlatelse av å slette) innholdet ditt. Alle seksjoner som etter sin art skal overleve opphør av disse bruksvilkårene, vil fortsette i full kraft etter og uavhengig av oppsigelse av denne avtalen fra Watch Rapport eller deg. Oppsigelse vil ikke begrense noen av Watch Rapports andre rettigheter eller rettsmidler ved lov eller i egenkapital.

 

 1. Waiver. Det er uttrykkelig forstått at i tilfelle en av partene ved enhver anledning unnlater å utføre noen periode herav, og den andre parten ikke håndhever det begrepet, vil unnlatelsen av å håndheve ved enhver anledning ikke utgjøre en fraskrivelse av noen periode og vil ikke forhindre håndheving enhver annen anledning.

 

 1. Delvis ugyldighet. Hvis noen bestemmelse herom er eller blir, når som helst eller av en eller annen grunn, uhåndhevbar eller ugyldig, vil ingen annen bestemmelse herfra bli påvirket derav, og de resterende bestemmelsene vil fortsette med samme virkning som om slike ikke håndhevbare eller ugyldige bestemmelser ikke vil ha blitt satt inn heri; forutsatt at den ene parts evne til å oppnå vesentlig den forhandlede ytelsen til den andre ikke vil ha blitt svekket.

 

 1. modifikasjoner. Vi kan når som helst endre disse bruksvilkårene. Endringer trer i kraft umiddelbart etter din første tilgang til eller bruk av tjenestene etter "Sist revidert" -datoen øverst i disse bruksvilkårene. Hvis vi gjør endringer som er vesentlige, kan vi bruke rimelige anstrengelser for å prøve å varsle deg, inkludert via e-post eller plassering av en fremtredende melding på nettstedet. Det er imidlertid ditt eneste ansvar å gjennomgå vilkårene for bruk fra tid til annen for å se slike endringer. Din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenestene etter at endringene har trådt i kraft, vil bli ansett som din avgjørende aksept av de modifiserte bruksvilkårene. Hvis du ikke er enig i endringene i vilkårene for bruk, må du ikke få tilgang til eller bruke tjenestene.

 

 1. Uavhengige entreprenører. Ingenting i disse vilkårene for bruk vil bli ansett å utgjøre noen av partene som agent eller representant for den andre parten eller begge parter som joint ventures eller partnere for noe formål.

 

 1. skatter. Du er eneansvarlig for alle avgifter, skatter, avgifter eller avgifter (inkludert eventuelle salgs-, bruks- eller forskuddsskatter) pålagt eller i forbindelse med disse bruksvilkårene av noen myndighet.

 

 1. Overskrifter og bildetekster. Overskrifter og overskrifter settes inn kun for referanse og bekvemmelighet, og på ingen måte definerer, begrenser eller beskriver omfanget av disse bruksvilkårene eller hensikten med noen bestemmelse.

 

 1. Injunktiv lindring. Du samtykker i at brudd på disse bruksvilkårene vil føre til uopprettelig skade for Watch Rapport som økonomiske skader ikke vil være et tilstrekkelig middel, og Watch Rapport skal ha rett til rettferdig lindring i tillegg til eventuelle rettsmidler det måtte ha nedenfor eller ved lov uten obligasjon, annen sikkerhet eller bevis på skader.

 

 1. Force Majeure. Verken Watch Rapport eller deg skal være ansvarlig for skader eller for forsinkelser eller svikt i ytelse som følge av handlinger eller hendelser utenfor deres rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning: epidemi, brann, lyn, eksplosjon, overspenning eller svikt, vann, handlinger fra Gud , krig, revolusjon, sivil oppstyr eller handlinger fra sivile eller militære myndigheter eller offentlige fiender: enhver lov, orden, regulering, ordinasjon eller krav fra enhver regjering eller juridisk instans eller en representant for en slik regjering eller et juridisk organ; eller arbeidsuspekter, inkludert uten begrensning, streiker, forsinkelser, betring eller boikott; manglende evne til å sikre materialer, transportanlegg, drivstoff- eller energimangel, eller handlinger eller mangler fra andre vanlige transportører.

 

 1. Oppdrag. Du kan ikke overføre eller overføre disse bruksvilkårene, helt eller delvis, uten å se Rapportets uttrykkelige forutgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøk på å tilordne disse bruksvilkårene, uten slikt samtykke, blir ugyldig. Med forbehold for det foregående, vil disse bruksvilkårene binde og komme partene og deres respektive tilgangere og tilordninger til gode.

 

 1. Uklarheter. Uklarheter i tolkningen av disse bruksvilkårene skal ikke tolkes mot den utarbeidende parten.

 

 1. Hele avtalen. Disse bruksvilkårene angir hele forståelsen av partene med hensyn til forholdene inneholdt her, og det er ingen løfter, pakter eller forpliktelser annet enn de som er uttrykkelig beskrevet heri.

 

 1. Kontakt. Du kan kontakte oss angående tjenestene eller disse bruksvilkårene på: 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 eller via e-post på help@watchrapport.com.

 

 1. Merknad om opphavsrett. Alt nettsteddesign, grafikk, tekstvalg, arrangement og all programvare er Copyright © 2020 Watch Rapport, LLC. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

 

Watch Rapport er et uavhengig selskap som ikke er tilknyttet Rolex SA, Rolex USA, Inc. eller noen av dets datterselskaper, og er ikke en autorisert agent for urprodusering.